Historia szkoły

Pierwszy zapis z kroniki szkolnej pochodzi z dnia 28 lipca 1963r.. Dowiadujemy się z niego, że Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim istnieje od 1918 roku. Początkowo mieściła się w domu prywatnym, w ciasnej izbie. Dopiero w 1922 wystawiono drewniany budynek pod strzechą. Do szkoły tej uczęszczały dzieci z Leszczyna Szlacheckiego, Leszczyna Księżego, Józinka.
21 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie. 20 lutego1945 rozpoczęło naukę szkolną 78 dzieci.|
Od 4 września 1945 pojawiają się w kronice regularne relacje z ważniejszych wydarzeń w kolejnych latach. Znajdujemy więc wzmianki o działalności szkolnego koła PCK, ZHP, wycieczkach szkolnych, Święcie Matki, Choince, imprezach okolicznościowych.
Historie te ilustrują czarno-białe zdjęcia. Widzimy uśmiechnięte buzie dzieciaków stojących pod Kaplicą Zygmuntowską czy przy tężniach w Ciechocinku. Śmieszą nas kostiumy w inscenizacji „Wiosna nadchodzi” czy „Gąski sierotki Marysi”.
Rok szkolny 1958/1959. Ważna informacja.7 marca nauczycielka pani Stanisława Krokoszyńska wykonała mapki obwodu szkolnego dla przyszłej szkoły.
25 marca – wykonano dokumentację geologiczną pod przyszły szkolny budynek. W czerwcu delegacja Komitetu Budowy Szkoły wyjechała w sprawie budowy do Ministerstwa Oświaty w Warszawie.
Narastały trudności. Sprawy komplikowały się. Aż wreszcie w marcu 1963 roku mieszkańcy wsi Leszczyn Szlachecki gromadnie przystąpili do przygotowania placu budowy Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Ludzie wpłacali dobrowolne sumy na Społeczny Fundusz Budowy Szkoły .
Od początku czyli od września 1963 roku placu budowy strzegł najstarszy mieszkaniec wsi Antoni Jakubowski. Często powtarzał, że chciałby się jeszcze raz urodzić, żeby chodzić do takiej pięknej szkoły.
23 sierpnia 1964 roku - dzień uroczystego otwarcia szkoły. Jest jasna, przestrzenna, napawa dumą. Zarejestrowano ją pod nr 811 na liście Szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.
O tej ważnej uroczystości przypominają dziś pożółkłe zdjęcia i skrawek wstęgi.
Zaczęto zagospodarowywać otoczenie. Wśród wielu nazwisk osób przygotowujących boisko pojawiają się takie jak: Kazimierz Cackowski, Edmund Woźniak, Jan Urbaczewski, Zofia Maj, Antoni Chrustowski, Teresa Niska, Czesław Niski, Janina Piotrowska i wiele innych mieszkańców wsi Leszczyna Szlacheckiego, Leszczyna Księżego i Józinka. Odbywała się akcja sadzenia drzewek. W ciągu 4 godzin posadzono 1000 krzewów karagany, 50 brzóz i 20 topoli. Pierwsi uczniowie otrzymali pierwsze świadectwa.
Już wówczas nieobca była nam postać Marii Konopnickiej. Dowodem tego jest dyplom przyznany przez Płomyczek i Towarzystwo im. M. Konopnickiej dla uczestników płomyczkowej akcji budowy przez dzieci pomnika poetki. Stanął on w Ogrodzie Saskim w Warszawie.
W kolejnej kronice - śnieżnobiałe strony, kolorowe zdjęcia, zapis wydarzeń: uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, wigilijne spotkanie, wycieczka w Karkonosze, do Warszawy, zwycięstwo w gminnym konkursie wiedzy o AIDS. Z dnia na dzień zmieniało się oblicze naszej szkoły.
18 czerwca 1994 roku obchodziła trzydziestolecie istnienia, w tym dniu otrzymała także imię Marii Konopnickiej- poetki sławiącej urok polskich pól, łąk i sadów.|
W roku szkolnym 1996/1997 z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły pana Piotra Zgorzelskiego rada pedagogiczna podjęła uchwałę o prowadzeniu placówki o charakterze ekologicznym.
Uczestnicząc w wielu akcjach, projektach, konkursach odnieśliśmy wiele zwycięstw, sukcesów i nagród. Przyznano nam tytuł „Szkoły z klasą”, tytuł „Ekologicznej szkoły w powiecie płockim”, jesteśmy wraz OM PTTK w Płocku organizatorami rajdów ekologicznych „Uśmiech stokrotki i niezapominajki”, Pikników Dzieci Ziemi. Jedną z ostatnich jest wielka wygrana w ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola. Rok zająca” organizowanej przez miesięcznik „Łowiec Polski”, która pozwoliła zrealizować marzenie związane z posiadaniem Sztandaru szkoły. Kolejna piękna karta w dziejach naszej szkoły.
Od nas wszystkich uczniów, nauczycieli, mieszkańców wsi zależą kolejne lata naszej placówki. Nasz entuzjazm, aktywność, radość tworzenia upamiętnione zostaną w kronice szkolnej i stanowić będą zachętę do działania dla przyszłych pokoleń.