SKKT PTTK "Piegus"

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "PIEGUS" powstało 30 września 1994r. Zostało założone przez panią Joannę Bojanowską. 6 X 1994r. zarejestrowano go w Oddziale Wojewódzkim PTTK w Płocku, a 13 X członkowie otrzymali pierwsze legitymacje. Od tamtej pory uczniowie uczestniczą w rajdach m.in. organizowanych przez OM PTTK w Płocku.Od 2001r. są współorganizatorami rajdu ekologicznego "Uśmiech stokrotki i niezapominajki".Piegusy mają na swoim koncie wiele zwycięstw i wiele zdobytych pucharów, które stoją w specjalnej gablocie."PIEGUS" coraz bardziej rozszerza swoją działalność, werbując nowych członków. Cieszy się sympatią, ponieważ łączy naukę z zabawą.

13 października 2014r. SKKT PTTK „Piegus” otrzymał od OM PTTK w Płocku puchar z okazji Jubileuszu 20-lecia, który wręczył prezes p. J. Natkowski.