Tydzień Praw Dziecka

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim od 2001 r. organizuje akcję „Tydzień Praw Dziecka”. Szkoła jest organizacją społeczności dziecięcej opartą na samorządności, partnerskich stosunkach między wychowawcami i wychowankami, ich rodzicami. Szkoła, jako instytucja sprawująca opiekę i wychowująca jednocześnie, powinna uświadamiać dzieciom nie tylko ich prawa, ale też obowiązki już od pierwszych chwil „szkolnej kariery”. Tylko tak prowadzona kompleksowo edukacja w zakresie praw i obowiązków daje szansę na wychowanie społeczeństwa praworządnego, demokratycznego, świadomego własnych praw i obowiązków, a jednocześnie przestrzegającego i chroniącego praw wszystkich grup społecznych.

 

X Tydzień Praw Dziecka