Nasze sukcesy

 

Rok szkolny 2019/2020

 • I 2020 - Patrycja Barucha (kl. VII) i Julia Jankowska (kl. VIII) - III miejsce, Ewa Ruskowalska (kl. V) i Patrycja Jankowska (kl. V) - wyróżnienie w Rejonowym Konkursie Duetów "Cicha Noc" 
 • XII 2019 - Witoria Drążewska (kl. VIII) - I miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim "Polubić poezję Władysława Broniewskiego" 
 • XII 2019 -  tytuł "Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2019"
 • 19XI 2019 - Maja Kasińska (kl. IV) -  I miejsce, Nadia Różycka (kl. IV)  - II miejsce w I Turnieju Szachowym "Szachy w mazowieckiej szkole"


Rok szkolny 2018/2019

 • VI 2019r - Nadia Różycka (kl. III) -  III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym pt. "Kierunek - Wakacje"
 • VI 2019 - II miejsce w Ogólnopolskim konkursie on-line "Tabliczka 2019 – mnożenie do 100"
 • VI 2019 - Oliwia Trzcińska (kl. VII) - wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie"
 • V 2019 - II miejsce dla zespołu Leszczyna w  IV Powiatowym Konkursie   Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 
 • V 2019 - Oliwia Trzcińska (kl.VII) - wyróżnienie  w  IV Powiatowym Konkursie   Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 
 • IV 2019 - Julia Jankowska (kl. VII), Wiktoria Drążewska (kl. VII), Patrycja Jankowska (kl. IV) - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie  "Tradycje wielkanocne"
 • 17 I 2019 - Zofia Żurawska (kl. IV) - wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Literackim "Moje dwie Ojczyzny"
 • 28 XI 2018  - tytuł "Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2018".
 • 26 IX 2018 - I miejsce w Ogólnopolskim konkursie ekologicznym "Ożywić pola - rok gęgawy"

Rok szkolny 2017/2018

 • 7 VI 2018 - Oliwia Trzcińska - wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie"
 • V 2018 - Ewa Ruskowalska - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"
 • 16 IV 2018 - Aleksandra Spadło (kl.VI)  - III miejsce na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego "Poznajemy Ojcowiznę"
 • III 2018r - Aleksandra Spadło (kl.VI)  - I miejsce na szczeblu regionalnym w Konkursie Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego "Poznajemy Ojcowiznę".
 • 23 III 2018 - Amelia Kowalska (kl. I) - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tradycje wielkanocne"
 • 19 III 2018 - Zofia Żurawska (kl. III) - III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim "Piszę książkę"
 • 14 XII 2017 - Patrycja Barucha(kl. VI), Oliwia Trzcińska (kl. VI) - I miejsce w Rejonowym Konkursie Duetów "Cicha Noc"
 • 9 XII 2017  - tytuł "Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017".
 • XII 2017 - Patrycja Barucha (kl. VI) - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Dla Dzieci i Młodzieży Młodzi Twórcy Literatury "Skrzydła mi rosną u ramion ".
 • IX 2017 - Wiktoria Drążewska (kl. VI) - II miejsce, Patrycja Barucha (kl. VI) - wyróżnienie, Patrycja Jankowska (kl. III), Ewa Ruskowalska (kl. III) - III miejsce w XVII Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Canto Piccolo”

Rok szkolny 2016/2017

 • IV 2017 - Maksymilian Golacik (kl. IV), Oliwia Trzcińska (kl. V) wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje Wielkanocne”.
 • IV 2017 - Aleksandra Spadło (kl.V) i Julia Jankowska (kl.V) wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego "Poznajemy Ojcowiznę". 
 • III 2017r - Aleksandra Spadło (kl.V) i Julia Jankowska (kl.V)   I miejsce na szczeblu regionalnym w Konkursie Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego "Poznajemy Ojcowiznę.
 • 23 III 2017 - Oliwia Trzcińska (kl. V) wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę Książkę”. 
 • 19 XI 2016  - tytuł "Srebrnej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2016".


Rok szkolny 2015/2016

 • 21 VI 2016  - laureat ogólnopolskiego konkursu "Ożywić Pola - Rok Bażanta".
 • VI 2016r. -  certyfikat Mistrza Promocji Czytelnictwa za niezwykle ciekawe i efektywne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
  IV 2016r. - Klaudia Kaim (kl. VI) II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Henryk Sienkiewicz naszymi oczami”.
 • III 2016r. - Klaudia Kaim (kl. VI) II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego "Poznajemy Ojcowiznę". 
 • II 2016r. - Klaudia Kaim (kl. VI) I miejsce na szczeblu regionalnym w Konkursie Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego "Poznajemy Ojcowiznę".

Rok szkolny 2014/2015

 • VII 2015r. - certyfikat "WF z Klasą" - II edycja
 • VI 2015r. - Medal im. Wincentego Witosa 
 • II 2015r. - laureat ogólnopolskiego konkursu "Ożywić Pola - Rok Trznadla".
 • XII 2014r.  - certyfikat dla kl. I w ogólnopolskiej akcji "Klub Bezpiecznego Puchatk" organizaowanej przez Komendę Główną Policji i Kuratoria Oświaty.
 • XII 2014r. - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Po pierwsze drugie śniadanie".
 • XI 2014r. - Bartosz Bańka (kl. VI) wyróżnienie w konkursie literackim "1914-1939-1944-1989. Płocczanie dla Niepodległej" organizowanym przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.
 • X 2014r. - Medal pamiątkowy „Pro Masovia” od Marszałka Województwa Mazowieckiego A. Struzika
 • X 2014r. - Medal dla SKKT PTTK „Piegus” z okazji jublileuszu 20-lecia od OM PTTK w Płocku

Rok szkolny 2013/2014

 • VII 2014r. - Julia Jankowska (kl.II) laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wypisz, Wymaluj Super Kota" organizowanego przez Polską Izbę Mleka.
 • VI 2014r. - tytuł "Szkoły w Ruchu" przyznany przez MEN
 • 8 V 2014r. - Mateusz Pleczkowski (kl. I) - specjalne indywidualne wyróżnienie Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej – za wrażliwość i serce w akcji charytatywnej Caritas Diecezji Płockiej "Święconka".
 • 13 XII 2013r. - II miejsce w konkursie „Las wokół nas”
 • 10 X 2013r. - „Złote Czarodziejskie Drzewo”za konsekwentną i wieloletnią realizację programu ekologicznego Święto Drzewa.
 • 02.09.2013 - Oliwia Trzcińska laureatka ogólnopolskiego konkursu "Mały odkrywca"

Rok szkolny 2012/2013
 • 20.06.2013 - IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Ożywić pola - rok kaczki"
 • 24.05.2013 - III miejsce w etapie powiatowym dla Oliwii Trzcińskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS "Powiedz stop upadkom"
 • 09.11.2012 - Laureaci konkursu "Porządkujemy i odnawiamy las"
 • 10.10.2012 - Nagroda Klubu Gaja „Czarodziejskie Drzewo 2012”
Rok szkolny 2011/2012
 • 22 XII 2011 - II miejsce i nagroda w wysokości 3000zł w konkursie "Ożywić pola - rok sarny"
 • 30 X 2011 - Odznaka Polskiego Związku Łowieckiego 
 • 25 X 2011 - I miejsce w konkursie "Porządkujemy i odnawiamy las"
 • 6 X 2011 - Nagroda główna w konkursie "Czyste Mazowsze" na najlepiej przeprowadzoną kampanię Sprzątanie Świata 2011 
 • 2 X 2011 - Medal PTTK 

Rok szkolny 2010/2011
 • X 2010 -  I miejsce w XI akcji "Porządkujemy i odnawiamy las"- kategoria "Asystowanie przy zalesianiu"
 • Wyróżnienie dla Renaty Drążewskiej w konkursie „Mój las” organizowanym przez LOP ZO w Płocku
 • Nagroda Klubu Gaja „Czarodziejskie Drzewo 2010” za posadzenie 16 tys. drzew
Rok szkolny 2009/2010
 • VI 2010 - I miejsce i główna nagroda w wysokości 10000zł w konkursie "Ożywić pola rok - zająca"
 • X 2009r. - Magdalena Sójka laureatka konkursu plastycznego„Mam pomysł – wykorzystam odpady” organizowanym przez RCEE w Płocku
 • 8 X 2009r. - Główna nagroda w X akcji "Porządkujemy i odnawiamy las"- kategoria "Asystowanie przy zalesianiu"
Rok szkolny 2008/2009
 • II 2009r. - Laureat akcji WFOŚiGW oraz Forum Tygodników Mazowieckich "Zaadoptuj kasztanowca"
 • 25.IX. 2008r. - Główna nagroda w IX akcji "Porządkujemy i odnawiamy las"
 • 23.IX.2008r. - Dyplom Honorowy PTTK
Rok szkolny 2007/2008.
 • VI 2008r. - Laureat  V edycji programu "Święto drzewa" 2007 
 • 29 IV2008r. - I miejsce w akcji "Zostań przyjacielem ptaków"
 • 5 II 2008r.  - II miejsce w III edycji konkursu "Zaadoptuj Kasztanowce"
 • XII 2007r.  - Wyróżnienie dla Patryka Bogdańskiego z kl. II w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wodociągi Płockie.
 • XII 2007r.  - wyróżnienie dla Krystiana Koper z kl. IV w konkursie literackim zorganizowanym przez Wodociągi Płockie. 
 
Rok szkolny 2006/2007. 
 • Wyróżnienie za szczególną aktywność w XIII edycji kampanii "Sprzątanie Świata 2006" 
 • 4 XII 2006r.  - I miejsce dla Patryka Spadło z kl. II w konkursie "Woda - życie". 
 • Wyróżnienia dla uczniów kl. IV-VI za udział w konkursie "Zabawa z wydrą".
 • Luty 2007r. - I miejsce w II edycji konkursu "Zaadoptuj Kasztanowca".
Rok szkolny 2005/2006. 
 • 20 XI 2005r. Szkoła uzyskała wyróżnienie specjalne za najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej – konkursie organizowanym przez Fundację Edukacji dla Demokracji przy wsparciu Ministra Spraw Zagranicznych i Rady Europy.
 • 18 XI 2005r. Zwycięstwo w pierwszej edycji konkursu w ramach akcji "Ożywić pola". 
 • XII 2005r. - Trzecie miejsce w konkursie „Mój las”, organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin
 • XII 2005r. - Wyróżnienie w drugiej edycji konkursu „Ekologiczna Szkoła” w powiecie płockim, organizator Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rok szkolny 2004/2005. 
 • Wyróżnienie dla Łukasza Jóźwika w regionalnym konkursie plastycznym "Tradycje wielkanocne".
 • Otrzymaliśmy certyfikat COGITO, czyli tytuł szkoły, która uczy myśleć. 
 • Otrzymaliśmy certyfikat AGO, czyli tytuł szkoły, która uczy działać. 

Rok szkolny 2003/2004. 
 • Otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła z klasą", uczestnicząc w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP. 

Rok szkolny 2002/2003 
 • Wyróżnienie dla Sylwii Trzaska, Damiana Boguszewskiego i Marcina Nowakowskiego w  I Ekomedialnym Konkursie „Pocztówka z Mazowsza”- organizator WFOŚiGW w Warszawie.
 • I miejsce dla Moniki Sawickiej i II miejsce dla Sylwii Trzaska w okręgowym konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”- organizator ZG PTTK.
 • Wyróżnienie dla Martyny Boguszewskiej w ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Europa w szkole”- organizator CODN.