"Ożywić pola - rok gęsi"

 O NAS W "TYGODNIKU PŁOCKIM" - 29.11.2016r.

"Ekologiczni specjaliści z Leszczyna Szlacheckiego"


OŻYWIĆ POLA "ROK GĘSI" - 22.11.2016r.
Wspólnie z członkami Koła Łowieckiego "Kniaź" przeprowadziliśmy nasadzenia uzupełniające na terenie remizy śródpolnej, którą utworzyliśmy w roku sarny w miejscowości Gilino. Na powierzchni ok. 0,42ha posadziliśmy: sosnę (400 sztuk), klon (300 sztuk) i dąb (300 sztuk).

Foto relacja ...


UZUPEŁNIAMY PODSYPY DLA BAŻANTÓW - 21.11.2016r.

Foto relacja... 


ZBIERAMY KARMĘ -OŻYWIĆ POLA "ROK GĘSI" - 18.11.2016r. 
Wspólnie z członkami Koła Łowieckiego "Kniaź" zbieraliśmy kukurydzę na karmę dla zwierząt.

Foto ralacja...


SPRZĄTANIE ŚWIATA - 16.09.2016r.

Foto relacja ...