Oddział przedszkolny

Strona internetowa odzdziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim

 www.leszczyn.przedszkolowo.pl