250 lat temu...

250 lat temu 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu  zawiązała się konfederacja barska (1768-1772). Był to zbrojny związek szlachty polskiej połączony z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza tych dających równouprawnienie innowiercom. Przez niektórych historyków uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe. Jednym z bohaterów tych wydarzeń był Kazimierz Pułaski- obrońca Jasnej Góry.

Polecamy wizytę w Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce