1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze wyklęci - kim byli? Żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.