Kadra

Katarzyna Ruskowalska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wychowanie przedszkolne, terapia logopedyczna